» » ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЯКИМИ КЕРУЄТЬСЯ У СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖПРАЦІ

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЯКИМИ КЕРУЄТЬСЯ У СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖПРАЦІ

      

- Акт перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта);
- Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;

Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;
Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю;
Про затвердження форми та опису службового посвідчення інспектора праці;

Акт інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю;
Акт про відмову від підпису;
Акт за результатами проведення перевірки щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;
Акт про неможливість проведення інспекційного відвідування/невиїзного інспектування;
Акт про неможливість складення висновку;
Вимога про надання/поновлення документів;
Вимога щодо забезпечення здійснення контрольних повноважень;
форма висновку про стан дотримання об’єктом нагляду законодавства про працю під час здійснення контрольних повноважень;
форма довідки про стан дотримання законодавства про працю;
форма постанови по справі про адміністративне правопорушення;
форма постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення;
форма постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами;
форма припису про усунення виявлених порушень;
форма припису про усунення порушень законодавства про зайнятість населення, зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю;
форма протоколу про адміністративне правопорушення;
форма рішення щодо розгляду справи про накладення штрафу;
форма рішення щодо скасування (залишення без змін) постанови по справі про адміністративне правопорушення.
Порядок проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів;
– Конституція України;
– Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII;
– Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. № 8073-Х;
– Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. № 132/94-ВР;
– Закон України від 21 березня 1991 р. № 875-XII “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;
– Закон України від 03 липня 1991 р. № 1282-XII “Про індексацію грошових доходів населення;
– Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII “Про охорону праці”;
– Закон України від 05 липня 2012 р. № 5067-VI “Про зайнятість населення”;
– Закон України від 30 червня 1993 р. № 3353-XII “Про дорожній рух”;
– Закон України від 01 липня 1993 р. № 3356-XII “Про колективні договори і угоди”;
– Закон України від 24 лютого 1994 р. № 4004-XII “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”;
– Закон України від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР “Про оплату праці”;
– Закон України від 15 травня 1996 р. № 192/96-ВР “Про трубопровідний транспорт”;
– Закон України від 03 липня 1996 р. № 270/96-ВР “Про рекламу”;
– Закон України від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР “Про відпустки”;
– Закон України від 02 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР “Про звернення громадян”;
– Закон України від 23 вересня 1999 р. № 1105-XIV “Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування”;
– Гірничий Закон України від 06 жовтня 1999 р. № 1127;
– Закон України від 19 жовтня 2000 р. № 2050-III “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплат”;
– Закон України від 18 січня 2001 р. № 2245-ІІІ “Про об`єкти підвищеної небезпеки”;
– Закон України від 17 травня 2001 р. № 2407-ІІІ “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”;
– Закон України від 12 липня 2001 р. № 2665-ІІІ “Про нафту і газ”;
– Закон України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV “Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”;
– Закон України від 01 липня 2004 р. № 1967-IV “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 150 про адміністрацію праці: роль, функції та організація”;
– Закон України від 08 вересня 2004 р. №1985-IV “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгівлі”;
– Закон України від 08 вересня 2004 р. № 1986-IV “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві”;
– Закон України від 23 грудня 2004 р. № 2288-IV “Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення”;
– Закон України від 06 вересня 2005 р. № 2806-IV “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”;
– Закон України від 21 вересня 2006 2015 р. № 185-V “Про управління обєктами державної власності”;
– Закон України від 05 квітня 2007 р. № 877-IV “Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”;
– Закон України від 02 вересня 2008 р. № 345-VI “Про підвищення престижності шахтарської праці”;
– Закон України від 08 липня 2010 р. № 2467-VI “Про засади функціонування ринку природного газу”;
– Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2736-VI “Про загальну безпечність нехарчової продукції”;
– Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2735-VI “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”;
– Закон України від 17 березня 2011 р. № 3166-VI “Про центральні органи виконавчої влади”;
– Закон України від 02 листопада 2011 р. № 3988-VІ “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 155 1981 року про безпеку й гігієну праці та виробниче середовищ”;
– Закон України від 06 вересня 2012 р. № 5203-VI “Про адміністративні послуги”;
– Закон України від 04 квітня 2013 р. № 178-VII “Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки“;
– Закон України від 05 червня 2014 р. № 1315-VII “Про стандартизацію”;
– Угода про  асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтоваристом з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікована Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII “Про ратифікацію Угоди про  асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співвтоваристом з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони”;
– Закон України від 02 вересня 2014 р. № 1669-VII “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”;
– Закон України від 15 січня 2015 р. № 124-VІІІ “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”;
– Закон України від 02 березня 2015 р. № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”;
– Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII “Про державну службу“;
– Указ Президента України від 07 травня 2001 р. № 292 “Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати”;
– Указ Президента України від 25 травня 2004 р. № 576 ” Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати”;
– Постанова Верховної Ради України від 14 квітня 2016 р. № 1099-VIII “Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 р. № 442 “Про затвердження Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 59 “Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1997 р. № 167 “Про затвердження положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290 “Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці”;
– Постанова кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. № 1262 “Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270 “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2003 р. № 1845 “Про затвердження Порядку здійснення державного нагляду у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 687 “Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та електричного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. № 413 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері промислової безпеки та охорони праці і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 06 січня 2010 р. № 8 “Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 р. № 1059 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання у частині додержання вимог законодавства про працю та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)”
– Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 573 “Про затвердження переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 921 “Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 р. № 1017 “Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 “Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1232 “Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві“;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1397 “Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1400 “Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1401 “Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1404 “Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику”;
 – Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1406 “Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1407 “Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1410 “Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 509 “Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 752 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2014 р. № 695 “Про затверження Програми діяльності Кабінету Міністрів України”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. № 96 “Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці”;
– Постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 р. № 609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”;
– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 р. № 521-р “Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки”;
– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 847-р “Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхнім державами-членами, з іншої сторони”;
– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р. № 357-р “Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності“;
– Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 р. № 347-р “Про віднесення цілісних майнових комплексів державних підприємств та установ до сфери управління Державної служби з питань праці“;
– Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15, зареєстрованого в Мін’юсті України 15.02.2005 за №231/10511.
скачать dle 11.3
  •  2017-06-19
  •  22 914
  •  Прес-служба