Особистий прийом громадян


Г Р А Ф І К
особистого прийому громадян керівництвом Управління Держпраці у
Хмельницькій області та його структурних підрозділів


Порядок організації та проведення особистого прийому громадян в Управлінні
Держпраці у Хмельницькій області

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає основні вимоги до організації та проведення особистого прийому громадян в Управлінні Держпраці у Хмельницькій області (далі – Управління).

1.2. Особистий прийом громадян в Управлінні проводиться відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян».

Графік особистого прийому громадян керівництвом Управління та його структурних підрозділів затверджується начальником Управління.

У разі потреби до графіка особистого прийому громадян керівництвом Управління та його структурних підрозділів можуть вноситись зміни за погодженням з начальником Управління.

1.3. Начальник управління, його заступники, начальники структурних підрозділів Управління проводять особистий прийом громадян в своїх службових кабінетах відповідно до Графіка особистого прийому громадян керівництвом Управління та структурних підрозділів (додаток 1).

1.4. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться
позачергово.

1.5. Вхід громадян в приміщення Управління вільний.

1.6. Інформація про порядок проведення і Графік особистого прийому громадян керівництвом Управління та структурних підрозділів розміщується на веб-сайті Управління, а також у приймальні Управління.

ІІ. Організація особистого прийому громадян

2.1. Посадові особи Управління, які проводять особистий прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про звернення громадян», «Про державну службу», Указами Президента України від 19 березня 1997 року № 241 «Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення», від 07 лютого 2008 року № 109 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування", Положенням про Управління Держпраці у Хмельницькій області, затвердженим наказом Державної служби України з питань праці від 14 травня 2015 року № 24, іншими нормативно-правовими актами, що врегульовують порядок прийому та розгляду звернень громадян, та цим Порядком.

У разі відсутності керівників Управління особистий прийом громадян проводять уповноважені ними посадові особи.

2.2. Особистий прийом громадян проводиться від імені Управління. Прийом починається з пропозиції відвідувачу назвати прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, а також викласти суть питання, з яким він ьзвертається, та вивчення документів й інших матеріалів, що подаються громадянином для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень). Не допускається з’ясовувати відомості про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

2.3. У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз’яснення.

2.4. Присутність сторонніх осіб під час особистого прийому громадян не допускається.

2.5. Особистий прийом іноземців та осіб без громадянства здійснюється у загальному порядку.

2.6. У разі, коли вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не належить до компетенції Управління, посадова особа пояснює громадянинові до якого органу державної влади, підприємства, організації чи установи необхідно звернутися і за можливості сприяє цьому (надає інформацію про місце знаходження, номер телефону тощо).

2.7. Якщо порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі не можливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові запропоновується викласти його у формі письмової заяви. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень. Про результати розгляду звернення громадянину надається усна або письмова відповідь (за його бажанням) відповідними структурними підрозділами Управління.

2.8. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях не залежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами).

2.9. З урахуванням рішення, прийнятого під час особистого прийому, працівники структурних підрозділів Управління готують проекти доручень і за потреби подають їх на розгляд начальнику Управління.

2.10. Посадові особи сектору звернень громадян та доступу до публічної інформації здійснюють систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі, інформують про це керівництво Управління.

скачать софт